Nieuws


Workshop innovatieve oplossingen voor woning
EFD Noord Opleidingen | 19-11-2014

Inhoud van de workshop

Aan de hand van een praktijkcase wordt er ingegaan op de materie. Aspecten die hierin aan de orde zullen komen zijn o.a. de praktische commerciële vertaalslag naar de markt van:

  • duurzaamheid; een hot item, maar biedt het ook wat de consument wil? En hoe financier je dat eenvoudiger en op welk moment?
  • (collectief) particuliere woningontwikkelinitiatieven en is dat te financieren?
  • restschulden; zijn er oplossingsmogelijkheden?
  • schenkingen / onderhandse leningen.

In de workshop van een dagdeel is het de bedoeling om tot een verdieping te komen.

Deze workshop kost € 150,- en is vrij van BTW. Het minimum aantal deelnemers is 8 personen.

Heeft u interesse in het volgen van een workshop? Geeft u zich dan op via EFD Noord opleidingen!Am:verzekeringsbranchedag
EFD Noord | 15-11-2014

Vanuit de samenwerking tussen de Federatie van Assurantieclubs en AM kunnen we 25 EFD Noord leden uitnodigen als gast voor de jaarlijkse am:verzekeringsbranchedag, dit keer op 25 november in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Opgave kan via www.amverzekeringsbranchedag.nl; gebruik hiervoor de relatiecode AM2014FAC.

Wees er snel bij want op=op!Workshop Wft proof AOV advisering
EFD Noord Opleidingen | 11-11-2014

Inhoud van de workshop

De Wet op het gggtoezicht stelt eisen aan het advies van een financieel dienstverlener. U wint informatie in over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de klant. Mede hierop baseert u uw advies. In het stappenplan van de AFM worden o.a. de stappen inventariseren, controleren, prioriteren, confronteren en transformeren onderscheiden. Uit de praktijk blijkt dat financieel dienstverleners worstelen met het, met voldoende diepgang, geven van praktische invulling aan deze stappen bij het advies op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarom is deze workshop ontwikkeld.

In deze workshop:

  • leert u welke eisen de Wft stelt aan een klantprofiel
  • leert u gegevens van de klant met de juiste diepgang te inventariseren
  • leert u de geïnventariseerde gegevens met de juiste diepgang te analyseren
  • leert u belangrijke valkuilen herkennen oefent u aan de hand van een praktische casus hoe u gegevens verifieert en analyseert

We gaan er vanuit dat de deelnemers over enige basiskennis van financiële planning en ondernemersaftrekregelingen beschikken.

Deze workshop van een dagdeel kost € 150,- en is vrij van BTW. Het minimum aantal deelnemers is 8 personen.