Aanmelden als nieuw lid

Let op: het lidmaatschap van EFD Noord is persoonsgebonden!

Wilt u onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en op 'versturen' drukken. Velden die zijn aangemerkt met een * moet u verplicht invullen. De gegevens worden verstuurd naar de administratie van EFD Noord.

Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Geslacht:*man  vrouw
Geboortedatum:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoonnummer:*
Mobielnummer:
E-mailadres:*
Werkgever:
Betaalwijze:Machtiging
IBAN:*
Naam rekeninghouder:*

 Basislidmaatschap€ 45
 Vakblad De Beursbengel€ 25
 Ik wil geen automatische incasso€ 10
Totaal: € 80

Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan EFD Noord (Vereniging Educatie Financiële Dienstverlening Noord) om van bovengenoemde bankrekening de jaarlijkse contributie te incasseren.
U wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschijving zal plaatsvinden.